image

Řády ČBF


 

 

Jednotlivé řády ve formátu PDF (hvězdičkou jsou označeny řády, kde došlo ke změnám oproti verzi platné do 15. 5. 2019):

 

 

Stanovy ČBF

Sportovně-technické řády ČBF (Basketbalové řády - 2019):
Organizační řády a směrnice ČBF
                    - další informace na webu ČUS
                    - P1 - Struktura ČBF
                    - P1 - Přihláška za člena ČBF - právnická osoba
                    - P2 - Přihláška za člena ČBF - fyzická osoba
                    - P3 - Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF
                    - P4 - Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF
                    - P6 - Průkaz člena ČBF
Ekonomické směrnice
                    - P1 - Střediska ČBF
                    - P2 - Obsah nejdůležitějších účtů ČBF
                    - P3 - Účtový rozvrh ČBF (číselník)
                    - P1 - Členění dokladů v ČBF
                    - P2 - Vyúčtování zálohy
                    - P1 - Protokol o vyřazení a likvidaci majetku
                     - P1 - Cestovní náhrady
                     - P2 - Vyúčtování cesty do zahraničí
                     - P3 - Výkaz vyplaceného kapesného a diet
 

 Dokumenty ke stažení a pro tisk:

 

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF lze použít program Adobe Reader, který je k dispozici na stránkách Adobe.