image

Valná hromada ČBF

 

 

Podklady VH 2020

 

Zápis z VH 2020

 

Usnesení z VH 2020

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

 

Jednací řád VH 2020

 

Návrh na změnu řádů ČBF

 

Schválené změny řádů ČBF

 

 

Rozvaha 2019

 

Výkaz zisku a ztráty 2019

 

Účetní závěrka 2019

 

Hospodaření ČBF za rok 2019

 

Rozpočet ČBF 2020

 

Zpráva Výboru ČBF 2019

 

Výroční zpráva 2019

 

 

 

Podklady VH 2019

 

Zápis z Valné hromady 2019

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2019

 

Návrh na změnu řádů ČBF

 

Schválené změny řádů ČBF

 

Rozvaha 2018

 

Výkaz zisku a ztráty 2018

 

Účetní závěrka 2018

 

Hostpodaření ČBF za rok 2018

 

Rozpočet ČBF 2019

 

Zpráva Výboru ČBF 2018

 

Výroční zpráva 2018

 

 

 

Podklady VH 2018

 

Zápis z Valné hromady 2018

 

Usnesení Valné hromady 2018

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2018

 

Jednací řád Valné hromady 2018

 

Návrh na změnu řádů ČBF

 

Rozpočet 2018

 

Rozvaha 2017

 

Výkaz zisku a ztráty 2017

 

Účetní závěrka 2017

 

Zpráva Výboru ČBF 2017

 

 

 

Podklady VH 2017

 

Zápis z Valné hromady 2017

 

Usnesení Valné hromady 2017

 

Pozvánka

 

Výroční zpráva

    - přílohy k Výroční zprávě

 

Hospodaření České basketbalové federace za rok 2016

Rozpočet České basketbalové federace z.s. na rok 2017

 

Návrh změn Řádů

 

 

 

Podklady VH 2016

 

Zápis z VH ČBF 2016 (PDF)

 

Jednací řád Valné hromady ČBF

 

Hospodaření skupiny ČBF za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k účetní závěrce, čerpání rozpočtu 2015)

 

návrh rozpočtu na rok 2016

 

Změny Basketbalových řádů

 

 

 

Valná hromada 2015

 

Zápis z VH ČBF 2015 (PDF)

 

Pozvánka na Valnou hromadu

 

Podklady pro Valnou hromadu

 

 

Valná hromada 2014

 

Usnesení VH ČBF 2014 (PDF)

 

Pozvánka na Valnou hromadu

  

Materiály VH

 

Na základě došlých připomínek po zveřejnění materiálů pro VH, výbor ČBF akceptoval některé připomínky v návrhu Stanov a návrhu Změn řádů. Upravené materiály nahradily původní materiály zveřejněné dne 12.4.2014

 

- Jednací a hlasovací řád

- Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát České basketbalové federace, o. s. za rok 2013

- Přehled hospodaření ČBF o. s. za rok 2013 a ČBF s.r.o. za rok 2013 a rozpočet 2014

- Čerpání rozpočtu ČBF o.s. za rok 2013

- Rozpočet České basketbalové federace z. s.

- Návrh změn Řádů ČBF - AKTUALIZOVÁNO

- Návrh Změn Stanov ČBF - AKTUALIZOVÁNO

 

 

 

 

Valná hromada ČBF 2013

 

Usnesení VH ČBF 2013 (PDF)

 

 

Valná hromada ČBF 2012

 

Usnesení VH ČBF 2012 (PDF)

 

Valná hromada ČBF 2011

 

Usnesení VH ČBF 2011 (PDF)

 

Valná hromada ČBF 2010

 

Usnesení VH ČBF 2010 (PDF)

 

 

Valná hromada ČBF 2009

 

Usnesení MVH ČBF 2009 (PDF)

 

Valná hromada ČBF 2007

 

Usnesení VH ČBF 2007 (PDF)

 

 

 

Valná hromada ČBF 2006

 

Usnesení VH ČBF 2006 (PDF)

 

 

 

Valná hromada ČBF 2005

 

Usnesení VH ČBF 2005 (PDF)

 

 

 

Valná hromada ČBF 2004

 

Usnesení VH ČBF 2004 (PDF)

 

 

 

Valná hromada ČBF 2003

 

Usnesení VH ČBF 2003 (PDF)