image

04.04.2017

Definice obtěžování ve sportu podle MOV

Mezinárodní olympijský výbor vydal v souvislosti se zajišťováním širší a komplexnější ochrany sportovců „Pokyny MOV pro mezinárodní federace a národní olympijské výbory vztahující se k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu“.

 

Pokyny byly ustanoveny odbornými komisemi MOV v návaznosti na Doporučení č. 18 Olympijské agendy 2020 „Posílit podporu sportovců“ a dále na Doporučení č. 2d, 7. Mezinárodního fóra sportovců MOV z roku 2015 „Zpracovat vzdělávací materiály o všech aspektech dobrých podmínek pro činnost sportovců, včetně odstranění diskriminace, předcházení obtěžování a zneužívání ve sportu.“

 

Definice

„Obtěžování“, jak je uvedeno v čl. 1.4 Etického kodexu MOV nebo „obtěžování a zneužívání“ zahrnuje fyzické nebo psychické týrání, což znamená jakékoliv nepatřičné a nežádoucí chování, o kterém by se dalo důvodně předpokládat nebo které může být vnímáno jako urážlivé, způsobující újmu nebo ponížení jiné osobě, a pohlavní zneužívání (může být ve formě fyzického a/nebo psychického zneužívání), což znamená jakékoliv nežádoucí, násilné nebo nucené zapojení do sexuálního chování, nežádoucí verbální komunikaci nebo fyzické chování nebo gesto sexuální povahy (např. používání urážlivých stereotypů založených na pohlaví, sexuální vtipy, vyhrožování, zastrašování), o kterých by se dalo důvodně předpokládat, že mohou být vnímány jako urážka nebo ponížení druhé osoby. Týká se to obtěžování na základě jakýchkoli důvodů jako například rasy, náboženství, barvy pleti, vyznání, etnického původu, tělesné stavby, pohlaví nebo sexuální orientace. Může se jednat o jednorázovou událost nebo sérii takových událostí. Obtěžování může být úmyslné, nevyžádané a donucovací. Obtěžování a zneužívání často vyplývá ze zneužití autority, tedy ze zneužívání postavení, vlivu a moci jednotlivce vůči jiné osobě.

 

Všichni sportovci, jejich doprovod, trenéři a funkcionáři musí být informováni o tom, co obtěžování a zneužívání může představovat a kde mohou požádat o další informace, poradenství a podporu. V této souvislosti si pouze dovoluji zdůraznit, že Český olympijský výbor má ve svých Stanovách zakotven již od roku 2012 nestranný institut ombudsmana Českého olympijského výboru, který je ve svém jednání nezávislý a je volen přímo Plénem ČOV.

 

Ve Statutu ombudsmana je ombudsmanovi vymezena mimo jiné také ochrana práv členů ČOV, kterou jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV a principy demokratického právního státu. Český olympijský výbor proto stanovil konkrétní a srozumitelná pravidla v postupu při zjištění jakéhokoliv incidentu obtěžování či zneužívání, která jako součást ochrany práv členů ČOV, patří do gesce ombudsmana ČOV.

 

Všichni členové ČOV tak mají, v případě zjištění jakékoliv formy obtěžování či zneužívání, možnost obrátit se na ombudsmana ČOV, který je oprávněn jménem ČOV navrhnout a doporučit dotčené fyzické osobě například tato řešení:

- Skutečnost neprodleně nahlásit na příslušném útvaru Policie ČR

- V případě dětí a mladistvých skutečnost nahlásit na orgán sociálně-právní ochrany dětí

- Doporučit možnost psychologické péče pro děti i dospělé

- Poskytnout ucelený právní servis a poradenství

- Zahájit jednání daného podnětu s příslušným sportovním subjektem a spolupracovat na dalším postupu

 

Veškeré kontakty na ombudsmana jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Českého olympijského výboru www.olympic.cz.

 

MOV bude nadále v předmětné věci zpracovávat a vydávat vzdělávací materiály, vhodné případové studie i další praktické informace jako následnou a soustavnou pomoc.

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Čeps,a.s.

ČEPS
Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.Čeps, a.s.

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

 

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Lotus

Lotus je značka, pod kterou se začal ve Španělsku v roce 1980 odvíjet příběh dnešní velké hodinářské rodiny Festina Group, v současnosti jednoho z nejúspěšnějších hodinářských uskupení světa. Lotus

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR