image

28.01.2018

Předběžná pozvánka na Valnou hromadu 2018

Předběžná pozvánka na Valnou hromadu České basketbalové federace, která se bude konat

dne 23.4.2018

v Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6, od 12.00 hodin (prezence od 11,30 hodin).

 

 

Program : 

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:

Předsedy valné hromady

Pracovního předsednictva valné hromady

Zapisovatele valné hromady

Mandátové komise

Návrhové komise

 

2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady ČBF.

 

3. Zpráva Výboru ČBF.

 

4. Hospodaření skupiny ČBF za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.

 

5. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

 

6. Diskuse.

 

7. Úprava Řádů ČBF

 

 

JUDr. Miroslav Jansta

Předseda ČBF

 

 

Současně upozorňujeme na čl.19.1 Stanov: „Návrhy na změny těchto Stanov anebo sportovně-technických řádů a směrnic ČBF (Basketbalových řádů) mohou členové ČBF předkládat Sekretariátu ČBF každoročně před konáním Valné hromady ČBF, a to nejpozději do konce měsíce ledna příslušného roku. Pouze návrhy (v textové formě) došlé do uvedeného termínu budou, buď zapracovány do změn, zpracovaných Legislativní komisí ČBF a schválených Výborem ČBF nebo o nich bude samostatně hlasováno na VH ČBF."

 

Definitivní návrhy (již v textové formě k zapracování do jednotlivých článků Řádů ČBF), zpracované Legislativní komisí ČBF a schválené Výborem ČBF jako oficiální materiál k jednání VH ČBF, budou znovu zveřejněny na www.cbf.cz do 23.3.2018 a budou k dispozici v tištěné formě při prezenci na VH a lze je předem vyžádat na sekretariátu ČBF.

 

Definitivní pozvánky s delegačním lístkem budou rozeslány 23.3.2018

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Čeps,a.s.

ČEPS
Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.Čeps, a.s.

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

 

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry