image

27.10.2020

Reakce na příspěvek od SBŠ Ostrava

Vážená basketbalová komunito,

 

na konci minulého týdne byl na facebookovém profilu mládeže SBŠ Ostrava zveřejněn, a následně jinými kanály rozesílán příspěvek, na který cítíme povinnost zareagovat, některé věci dovysvětlit a některé uvést na pravou míru. Originální příspěvek si může přečíst zde.

 

V následujícím textu se budeme věnovat všem tématům, která jsou v příspěvku zmíněna, chronologicky podle originálního textu.

 

 

1. Nepřijetí pobočných spolků klubu SBŠ Ostrava za členy ČBF

Výbor ČBF projednával požadavek klubu SBŠ Ostrava a po diskuzi se rozhodl pobočné spolky za členy České basketbalové federace nepřijmout. Využil tak možnosti, kterou mu dávají Stanovy ČBF, konkrétně článek 5.5: Na členství právnické osoby (ani jiného subjektu), v ČBF není právní nárok. ČBF může odmítnout členství právnické osoby (i jiného subjektu) v ČBF, přestože taková právnická osoba (jiný subjekt) splní podmínky pro členství v ČBF.

 

Zástupci klubu SBŠ Ostrava byli o tomto kroku informováni bezprostředně po skončení zasedání Výboru ČBF. Důvodem pro zamítavé stanovisko byla zásada přehlednosti struktury České basketbalové federace. Pokud by pobočný spolek byl přijat za člena ČBF a zároveň by na něj přešla veškerá práva, jaká právnická osoba jako člen ČBF má, mohla by být narušena průhlednost např. ve věcech zastupování subjektu, hlasování na VH (kde je nyní každý klub ČBF delegátem s hlasem rozhodujícím) či vypořádání směrem k dotačním titulům.

 

Současná situace a struktura České basketbalové federace se vyznačuje svou jednotností a její závěry jsou tak naprosto legitimní. S opačnou situací se potýkají některé sporty v České republice.

 

Česká basketbalová federace si váží každého svého člena, respektive člena každého basketbalového klubu. Na základě tohoto případu bude aktualizován výklad Směrnice o členství v ČBF, který stávající problém vyřeší.

 

V textu je zmíněn případ pobočného spolku Snakes Ostrava. V následujících týdnech budou učiněny takové kroky, aby byl pobočný spolek transformován na samostatný právní subjekt.

 

 

2. Členské příspěvky a poplatky

Na toto téma byla vedena obsáhlá diskuze na letošní Valné hromadě. Dovolíme si proto základní informace zopakovat formou poznámek:

- členské příspěvky a poplatky jsou ve Stanovách ČBF od roku 2003

- stejný dokument říká, že o výši příspěvků rozhoduje Výbor ČBF, na základě jehož rozhodnutí byly po dobu 17 let příspěvky 0 Kč

- novou výši příspěvků schválil Výbor ČBF v lednu 2020, ale platba byla na jaře kvůli situaci ohledně covid odložena

- při schvalování nenulových příspěvků vycházel Výbor ČBF z informací Národní sportovní agentury, že počet členů se zaplacenými příspěvky bude jedním z hlavních kritérií pro výpočet výše dotace pro sportovní svaz

- basketbal byl poslední z velkých sportů, který nevybíral členské příspěvky

 

Výbor ČBF vnímá situaci a na základě zpětné vazby z basketbalového hnutí upravil na svém posledním zasedání výši členských příspěvků na příští rok následovně:

- mládež do 10 let: 0 Kč

- mládež 11 – 14 let včetně: 100 Kč

- mládež 15 – 17 let včetně: 200 Kč

- dospělí 400 Kč

 

Věříme, že snížení příspěvků v nejnižších věkových kategoriích pomůže snížit finanční náročnost provozování basketbalu, která je na rodiče kladena.

 

 

3. Neschválení přebytkového rozpočtu ČBF 2020 Valnou hromadou

Neschválení rozpočtu České basketbalové federace Valnou hromadou, který byl navíc pro rok 2020 koncipován jako přebytkový, je nestandardní situace už jen z důvodu toho, že ani Občanský zákoník ani Stanovy ČBF nehovoří o postupu, který v takové situaci zvolit. Z hlediska zachování základních funkcí ČBF a možnosti podpory činnosti klubů je zásadní, že podmínky dotačních programů MŠMT si nekladou jako povinnost pro čerpání dotací mít schválený rozpočet. To je důležitá informace – stávající situace tedy nemůže ohrozit čerpání dotací MŠMT kluby skrze ČBF.

 

Výbor ČBF v této situaci hospodaří tak, jak ho k tomu zavazují Stanovy ČBF, tedy s cílem zajistit maximální hospodárnost a využití zdrojů ČBF.

 

Výbor ČBF na svém posledním zasedání zvažoval svolání mimořádné Valné hromady. Vzhledem k tomu, že jednání proběhlo 25. září (tedy 11 dnů po VH) už v období zhoršené epidemiologické situace, bylo velmi nepravděpodobné, že by se mimořádnou Valnou hromadu podařilo ještě do konce roku 2020 uspořádat.

 

 

4. Člen Výboru není členem ČBF

Tato problematika byla taktéž vysvětlena na Valné hromadě. Stanovy ČBF říkají, že členové Výboru jsou voleni Valnou hromadou. Už ale nedávají podmínku, že zvolený člen Výboru ČBF musí být zároveň členem České basketbalové federace.

 

Děkujeme za přečtení celé této reakce. Věříme, že tyto řádky a argumenty pomohly vysvětlit témata uváděná v příspěvku SBŠ Ostrava. Přejeme všem členům basketbalového hnutí pevné zdraví a psychickou odolnost, která je bez možnosti provozování našeho milovaného sportu důležitá. Snad se zase brzy vrátíme na palubovky.

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

MF DNES

Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.MF DNES

iDNES.cz

Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl první zpravodajství uživatelům internetu v roce 1998. Dnes navštíví iDNES.cz měsíčně více než 6 milionů čtenářů. iDNES.cz nabízí obrovskou škálu obsahu, hlavní roli hrají zprávy z České republiky, ze zahraničí, z ekonomiky či s krimi tématikou a magazínové sekce zaměřené na muže či ženy.iDNES.cz

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

BigMedia

BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

PARTNEŘI ČBF

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT VSC