image

13.02.2019

Závěry konference Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Závěry předsedy České unie sportu (ČUS) JUDr. Miroslava Jansty ke konferenci Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti:

 

STÁT NENAPLŇUJE PŘIJATÉ KONCEPCE VE ŠKOLSTVÍ, SPORTU A ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI ROZVOJE POHYBOVÝCH AKTIVIT OBYVATEL A SPORTU, jejich plnění i přes upozorňování dostatečně nekontroluje, a strategické cíle koncepcí nezohledňuje v uplatňované politice. ČR proto v podmínkách pro rozvoj pohybové gramotnosti obyvatelstva výrazně zaostává za standardy obvyklými v EU.

 

STÁT NEZAJIŠŤUJE VE VÝCHOVNÉM PROCESU ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU DOSTATEČNOU ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI, snižuje nároky na tělesnou zdatnost a odbornost absolventů pedagogických fakult a fakult tělesné výchovy a sportu, nevychovává pedagogy s pozitivním vztahem k pohybovým aktivitám a se schopností zajistit nebo podporovat rozvoj pohybové gramotnosti.

 

STÁT NEREAGUJE NA PODNĚTY Z VEŘEJNÉHO, STÁTNÍHO I SPOLKOVÉHO SEKTORU, kdy je dlouhodobě zřetelné, že snižující se fyzická kondice a zhoršující se zdravotní stav obyvatel začíná být limitem pracovního výkonu a produktivity.

 

STÁT PŘEHLÍŽÍ A DLOUHODOBĚ PODCEŇUJE STÁLE SE SNIŽUJÍCÍ ÚROVEŇ OBECNÉ FYZICKÉ ZDATNOSTI A ZDRAVOTNÍ KONDICE OBYVATEL z pohledu zajištění bezpečnosti a obrany státu a občanů, kdy příslušné složky nemají dostatek fyzicky zdatného personálu.

 

STÁT NEPREFERUJE DOSTATEČNĚ PREVENCI V OBLASTI PÉČE O ZDRAVÍ A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ A AKCEPTUJE STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ NÁKLADY NA ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ – všeobecně zhoršující se zdravotní stav populace a neúměrný nárůst výdajů na zdravotnictví. Jinými slovy stát neinvestuje do budoucích příjmů státního rozpočtu v podobě budoucích úspor ve zdravotnictví.

 

STÁT NEUMÍ NEBO NECHCE VYTVOŘIT FUNKČNÍ A TRANSPARENTNÍ DOTAČNÍ SYSTÉM V OBLASTI INVESTIC DO SPORTOVIŠŤ A PODPORY POHYBOVÝCH AKTIVIT A ČINNOSTI SPORTOVNÍCH SPOLKŮ, proto není k dispozici sportovní infrastruktura, trenéři a cvičitelé pro veřejnost i organizované sportovce.

 

STÁT CHCE PŘENÉST ODPOVĚDNOST ZA SOUČASNÝ TRISTNÍ STAV SPORTOVIŠŤ NA SPOLKY, MĚSTA A OBCE, ANIŽ BY JAKKOLIV ZOHLEDNIL SVŮJ HISTORICKÝ ZÁSAH DO SOUČASNÝCH VLASTNICKÝCH VZTAHŮ, kdy většina sportovišť byla převedena ze státu na spolky, a ze strany státu dlouhodobě nebyly poskytovány dostatečné prostředky na jejich obnovu.

 

 

Celkové informace ke konferenci a záznam vystoupení jednotlivých řečníků najdete zde.

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

HomeCredit

HomeCredit
www.homecredit.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

BigMedia

BigMediabigmedia.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR