image

3. kolo down5. BK SLUNETA Ústí n.L. - BK Chomutov 95:35 27:14 53:24 77:33

down

I

6. BK Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy 53:63 13:20 21:38 30:55

down

I